Home News & Community Notice
제목 4차 산업혁명 대비 ICT 준비도 조사 경품 당첨자 발표
등록일 2017-11-10
경품당첨자는 핸드폰번호와 메일로 검색할 수 있으며,
정보보호를 위해 전체 공개는 하지 않았습니다.
24인치 모니터 (1명)
연락처 Email
010XXXX3408 dalXXXX@gmail.com
   
블루투스 스피커 (3명)
010XXXX1353 mekXXXX@naver.com
010XXXX4677 chbXXXX@korea.kr
010XXXX3535 ganXXXX@gmail.com
   
스타벅스 카페 아메리카노 (200명)
010XXXX1737 lasXXXX@naver.com
010XXXX2829 kyeXXXX@naver.com
010XXXX3395 tokXXXX@sysgate.co.kr
010XXXX4848 kirXXXX@gmail.com
010XXXX5492 jooXXXX@kiet.re.kr
010XXXX0005 totXXXX@gmail.com
010XXXX0650 lovXXXX@paran.com
010XXXX9585 stkXXXX@gmail.com
010XXXX8513 keeXXXX@lgeri.com
010XXXX0236 sanXXXX@gmail.com
010XXXX8902 jswXXXX@gmail.com
010XXXX7220 kilXXXX@daum.net
010XXXX3690 nyhXXXX@naver.com
010XXXX7741 rukXXXX@samsung.com
010XXXX9719 sshXXXX@daum.net
010XXXX8403 rafXXXX@hanwha.com
010XXXX4906 djlXXXX@ahoo.co.kr
010XXXX2959 fisXXXX@yumail.ac.kr
010XXXX4315 hskXXXX@korea.kr
019XXXX2315 shnXXXX@snu.ac.kr
010XXXX9623 xueXXXX@naver.com
010XXXX9610 capXXXX@kistep.re.kr
010XXXX5468 petXXXX@samsung.com
010XXXX5522 ssyXXXX@naver.com
010XXXX8169 doeXXXX@lge.com
010XXXX1429 eagXXXX@gwnu.ac.kr
010XXXX1281 sybXXXX@kaist.ac.kr
010XXXX4770 kmyXXXX@hanmail.net
010XXXX2169 hycXXXX@chungbuk.ac.kr
010XXXX8591 smsXXXX@hanmail.net
010XXXX0981 winXXXX@kopo.ac.kr
010XXXX0988 cclXXXX@yahoo.co.kr
010XXXX2433 k71XXXX@nate.com
019XXXX4282 leeXXXX@daum.net
010XXXX8615 harXXXX@naver.com
010XXXX2676 jboXXXX@nmail.net
010XXXX7306 bigXXXX@nate.com
018XXXX0014 sirXXXX@hanmail.net
011XXXX6580 hmkXXXX@ursrc.com
010XXXX4761 jksXXXX@naver.com
010XXXX2705 rubXXXX@cj.net
010XXXX5525 qubXXXX@sec.co.kr
010XXXX0779 karXXXX@gmail.com
010XXXX8231 maxXXXX@@daum.net
010XXXX3340 chaXXXX@gmail.com
010XXXX8640 friXXXX@ksd.or.kr
010XXXX4830 hskXXXX@naver.com
010XXXX1223 comXXXX@naver.com
010XXXX4105 jinXXXX@nafos.com
010XXXX1586 jasXXXX@naver.com
010XXXX4291 kueXXXX@gmail.com
010XXXX8158 ahnXXXX@naver.com
010XXXX0292 ssuXXXX@naver.com
010XXXX6206 dgkXXXX@etas.com
017XXXX5078 hyuXXXX@tri.re.kr
010XXXX2062 ljmXXXX@fac.re.kr
010XXXX4466 eowXXXX@gmail.com
010XXXX3810 hklXXXX@daum.net
010XXXX5913 reaXXXX@naver.com
010XXXX5172 kayXXXX@itmate.kr
010XXXX8851 kimXXXX@nafos.com
010XXXX1895 cheXXXX@daum.net
010XXXX0518 kjhXXXX@nate.com
010XXXX7934 leeXXXX@ura.co.kr
010XXXX9237 cwsXXXX@hanmail.net
010XXXX4407 dusXXXX@naver.com
010XXXX6541 wooXXXX@naver.com
010XXXX0407 josXXXX@aver.com
010XXXX8080 conXXXX@nate.com
010XXXX9761 kinXXXX@daum.net
010XXXX0570 sunXXXX@nate.com
010XXXX7939 kjpXXXX@com.co.kr
010XXXX5800 araXXXX@naver.com
010XXXX2113 yjlXXXX@aou.co.kr
010XXXX3939 godXXXX@ook.ac.kr
010XXXX3185 urlXXXX@naver.com
010XXXX3025 essXXXX@naver.com
010XXXX1374 djcXXXX@tta.or.kr
010XXXX7406 winXXXX@naver.com
010XXXX4086 kevXXXX@lotte.net
010XXXX9326 sjcXXXX@eco.or.kr
010XXXX9835 sanXXXX@naver.com
010XXXX1710 iesXXXX@naver.com
010XXXX8575 infXXXX@@korea.kr
010XXXX7510 dykXXXX@naver.com
010XXXX5210 honXXXX@msung.com
010XXXX0184 bluXXXX@gmail.com
010XXXX6838 mmsXXXX@naver.com
010XXXX5762 ddoXXXX@hanmail.net
010XXXX2462 bckXXXX@naver.com
010XXXX3814 dskXXXX@naver.com
010XXXX2007 mhkXXXX@intex.com
010XXXX1664 jwwXXXX@naver.com
010XXXX1897 minXXXX@gmail.com
010XXXX4978 fraXXXX@ech.ac.kr
010XXXX0215 sdsXXXX@naver.com
010XXXX6908 cybXXXX@gmail.com
010XXXX1582 mhkXXXX@tel.co.kr
010XXXX3960 kimXXXX@gmail.com
010XXXX6372 ebcXXXX@eri.re.kr
010XXXX5897 jwcXXXX@gmail.com
010XXXX0343 okoXXXX@naver.com
010XXXX9061 setXXXX@nate.com
010XXXX1698 yjnXXXX@hanmail.net
010XXXX9772 nicXXXX@naver.com
010XXXX0218 yslXXXX@nate.com
010XXXX5225 leeXXXX@ong.ac.kr
010XXXX3225 mscXXXX@@daum.net
010XXXX5015 ansXXXX@hanmail.net
010XXXX8373 palXXXX@gmail.com
010XXXX4646 lshXXXX@net.co.kr
010XXXX3170 yhaXXXX@@daum.net
010XXXX6085 chqXXXX@naver.com
010XXXX0073 sbkXXXX@sme.co.kr
010XXXX0905 qsqXXXX@@daum.net
010XXXX3792 kwcXXXX@tmail.com
010XXXX2950 draXXXX@hanmail.net
010XXXX2707 biaXXXX@naver.com
010XXXX6716 zerXXXX@gmail.com
010XXXX7048 bthXXXX@naver.com
010XXXX5437 gtrXXXX@hanmail.net
010XXXX5238 jssXXXX@hanmail.net
010XXXX5502 jyhXXXX@tri.re.kr
010XXXX5079 sjlXXXX@tri.re.kr
010XXXX0246 sphXXXX@naver.com
010XXXX3940 ysjXXXX@ins.co.kr
010XXXX7363 yhkXXXX@nga.co.kr
010XXXX3635 k08XXXX@@korea.kr
010XXXX7142 limXXXX@eti.re.kr
010XXXX1506 janXXXX@daum.net
010XXXX7946 hunXXXX@btp.or.kr
010XXXX9913 jipXXXX@naver.com
010XXXX2405 spoXXXX@hanmail.net
010XXXX0365 kanXXXX@paran.com
010XXXX1331 judXXXX@gmail.com
010XXXX7192 kimXXXX@tri.re.kr
010XXXX0994 yjcXXXX@lus.co.kr
010XXXX7888 sanXXXX@naver.com
010XXXX8557 supXXXX@nate.com
010XXXX6490 oskXXXX@jou.ac.kr
010XXXX4316 achXXXX@naver.com
010XXXX2154 wonXXXX@gmail.com
010XXXX4060 shkXXXX@opa.or.kr
010XXXX9985 qeeXXXX@syds.com
010XXXX1565 skoXXXX@amwiz.com
010XXXX1126 kwgXXXX@naver.com
010XXXX0290 jihXXXX@daum.net
010XXXX6038 ydkXXXX@ida.re.kr
010XXXX2018 milXXXX@daum.net
010XXXX7611 somXXXX@anwha.com
010XXXX8794 sukXXXX@msung.com
010XXXX6924 seoXXXX@gmail.com
010XXXX0532 oskXXXX@on@sk.com
010XXXX6343 bcsXXXX@naver.com
010XXXX2306 widXXXX@gmail.com
010XXXX7363 robXXXX@gmail.com
010XXXX9925 synXXXX@gmail.com
010XXXX4864 kdsXXXX@naver.com
010XXXX8335 ms_XXXX@@daum.net
010XXXX1978 issXXXX@ibo.or.kr
010XXXX0447 yooXXXX@naver.com
010XXXX7914 focXXXX@paran.com
010XXXX5436 chjXXXX@etk.co.kr
010XXXX1564 likXXXX@naver.com
010XXXX8347 kjaXXXX@splay.com
010XXXX4787 cutXXXX@naver.com
010XXXX9949 scpXXXX@naver.com
010XXXX1107 wilXXXX@gmail.com
010XXXX8642 tjsXXXX@cau.ac.kr
010XXXX7625 zzoXXXX@nate.com
010XXXX2037 iziXXXX@naver.com
010XXXX7497 lucXXXX@lus.co.kr
010XXXX5103 kykXXXX@ptics.net
010XXXX7668 gomXXXX@nate.com
010XXXX6610 mywXXXX@hanmail.net
010XXXX9742 outXXXX@naver.com
010XXXX0082 silXXXX@lecom.net
010XXXX2227 hhhXXXX@ution.com
010XXXX5947 hyuXXXX@sei.ac.kr
010XXXX3932 khkXXXX@msung.com
010XXXX0504 jjiXXXX@daum.net
010XXXX1921 skcXXXX@mpo.ac.kr
010XXXX2753 honXXXX@in@kt.com
010XXXX8864 154XXXX@ibo.or.kr
010XXXX5524 papXXXX@@daum.net
010XXXX1006 jbkXXXX@ari.re.kr
010XXXX4323 shjXXXX@hanin.com
010XXXX0656 jaeXXXX@tri.re.kr
010XXXX1653 cbgXXXX@tri.re.kr
010XXXX8174 youXXXX@lge.com
010XXXX7924 clsXXXX@gmail.com
010XXXX8813 topXXXX@paran.com
010XXXX5826 pdmXXXX@cj.net
010XXXX3162 kwaXXXX@naver.com
010XXXX6437 wgyXXXX@naver.com
010XXXX5591 mskXXXX@hanmail.net
010XXXX8667 hyjXXXX@gmail.com
010XXXX8393 chuXXXX@empas.com
010XXXX5274 croXXXX@empas.com
010XXXX4705 mnsXXXX@gmail.com
E-mail : webmaster@krgweb.com